همش گریه میکنم با کسی دوست میشوم بعد از اینکه با من کات میکند و مرا ترک میکند خیلی بی تاب میشم و گریه میکنم …

پرسش

همش گریه میکنم با کسی دوست میشوم بعد از اینکه با من کات میکند و مرا ترک میکند خیلی بی تاب میشم و گریه میکنم و همش التماس طرف میکنم که چرا برنمیگردی

0
ياسمن قطان 3 سال 1398/10/9 19:16:44 0 پاسخ ها 93 نمایش

پاسخی دهید