هیچ احساسی نسبت به اطرافیانم ندارم حتی افرادی ک عاشقشان هستم.دلیل اصلی

پرسش

هیچ احساسی نسبت به اطرافیانم ندارم حتی افرادی ک عاشقشان هستم.دلیل اصلی این دلمردگی چیست؟

0
1743029276 3 سال 1399/4/26 19:03:08 0 پاسخ ها 90 نمایش

پاسخی دهید