وقتی کنارش می رم با یه بهونه زود میخوابه من چی کار کنم خیلی روحیم خراب شده اعصابم نمی کشه

پرسش

من شوهرم رو خیلی دوست دارم اونم منو دوست داره اما من چند وقتی که بهش شک کردم که با یکی رابطه داره اما مطمئن هم نیستم ویکی هم اینکه فقط فکرش بیرون ار خونه هست وقتی میگم بیا خونه صدتا بهونه میاره که من کار دارم تو هم فقط فکر این هستی که بهم گیر بدی چند ماهی هم هست که روابط جنسی مون هم کم شده وقتی کنارش می رم با یه بهونه زود میخوابه من چی کار کنم خیلی روحیم خراب شده اعصابم نمی کشه

0
mehri123 3 سال 1399/3/19 22:42:50 0 پاسخ ها 201 نمایش

پاسخی دهید