سلام مدتی هست با یک خانم که ده سال از خودم بزرگتر هست وارد رابطه شدم واونقدر شیفته او شدم که نمیتوانم حتی نبودنش را تحمل کنم

پرسش

سلام مدتی هست با یک خانم که ده سال از خودم بزرگتر هست وارد رابطه تلفنی و دوسه مرتبه دیداری شدم واونقدر شیفته او شدم که نمیتوانم حتی نبودنش را تحمل کنم.روزها تماس های کوتاه دوسه مرتبه با او دارم به اوپیام میدهم دریافت میکنم.به مرور به او عشق وعلاقه نشون دادم که با توجه به اختلاف سن طرف مقابل این عشق ورزیدن را ازمن قبول نمیکند وهروقت هم که او از ازدواج خود وقطع رابطه حرف میزند به شکل بسیار وحشتناک سیستم روحی وجسمی من بهم میریزد راهنماییم بفرمایید.علیرغم اینکه طرف مقابل هم دوستی معمولی را تایید میکند جهت ارتباط دونفره اما عشق ورزیدن های من را بعدازمدتی رد میکند.هروقت اعلام بر رفتن وازدواج میکند به شکل عجیب جسم روح ودل من بهم میریزد لطفا راهنمایی بفرمایید

0
ناشناس 3 سال 1399/2/14 15:10:49 0 پاسخ ها 147 نمایش

پاسخی دهید