میگه فقط من همینا میخام

پرسش

سلام

پسری 19ساله دارم که تقریبا یک ساله عاشق یک دختر کوتاه قامت و بیمار از نظر مفاصل کمر و لگن است و از لحاظ خانوادگی و فرهنگی کاملا با ما متفاوتند.متاسفانه این امر به شدت کارهای روزمره و درس و …او بخصوص رفتارش را تحت تاثیر قرار داده. گوش به حرف پدر و مادر هم نمیدهد و میگه فقط من همینا میخام. چگونه باید با او رفتار کنیم تا او را متوجه اشتباهش شود؟

0
ناشناس 3 سال 1399/1/9 13:53:52 0 پاسخ ها 137 نمایش

پاسخی دهید