۴ساله داره به من خیانت میکنه ومن بخاطربچم هربارگذشت کردم.

پرسش

سلام.من و همسرم ۱۰ساله ازدواج کردیم ودختر۶ساله داریم.این آقا۴ساله داره به من خیانت میکنه ومن بخاطربچم هربارگذشت کردم.راستش خیانتهاش همیشه تلفنی بوده ومن ندیدمش حضوری باشه تادوهفته پیش که گوشیشوچک کردم دیدم حدود۲ساله بایه دختر۲۰ساله که۱۰سال کوچیکتره ازشوهرم ارتباط داره وگفته مجردم وبادخترخانم حرف زدم گفت من نمیدونستم زن دارن وقسم خوردازش جدابشه.ولی ارتباطهایی داشتن این خانم برام گفتن وقتی به شوهرم گفتم انکارمیکنه ومیگه فقط یکی دوباربیرون رفتم باهاش من بهش اعتمادندارم ازچشمم افتاده دوسش ندارم ولی دخترم به پدرش خیلی وابستست نمیدونم چیکارکنم طلاق بگیرم یانه خودمم تحصیل کردم ولی شاغل نیستم برای شرایط مالی بعدازطلاق هم نگرانم لطفا کمکم بایدچیکارکنم

0
Azade 3 سال 1399/3/15 11:52:38 0 پاسخ ها 152 نمایش

پاسخی دهید